ÁSZF

A www.borosbea.hu webáruház üzemeltetője:

  • Boros Bea E.V. (a továbbiakban Szolgáltató)
  • Székhely: 6900, Makó Ráday utca A/2 ép. 4/13
  • Adószám: 69763140-1-26
  • Bankszámlaszám: OTP 11773353-01137729
  • Nyilvántartási száma: 53649582

Felhasználó regisztráció nélkül vásárolhat a webshopban

A vásárláshoz szükséges adatok:

  • a vásárló neve
  • szállítási címe
  • számlázási címe
  • elektronikus levelezési címe

Csak olyan információkat kérünk Öntől a vásárláskor, amelyek feltétlenül fontosak ahhoz, hogy
küldeménye célba érjen. Telefonszámára azért van szükségünk, hogy az esetlegesen felmerülő
kérdéseket is tisztázhassuk Önnel. Kérjük, ennek érdekében pontosan adja meg a kért adatokat!
Vásárlónak lehetősége van feliratkoznia, a Szolgáltató hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával. A
hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az
általa megadott email címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra
a Szolgáltató által meghatározott időközönként.
Adatainak kezelésekor az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról » előírásainak megfelelően járunk el. A szolgáltató, az adatokat szigorúan
bizalmasan kezeli, azt harmadik személynek át nem adja. Ez alól kivételt képeznek azok az
információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez szükségesek.

Fizetési módok:

Előre utalás a megadott bankszámlaszámra.

A Barion fizetési lehetőség folyamatban van.

PayPal fizetés

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A

Adatkezelési tájékoztató: www.paypal.com/ee/webapps/mpp/ua/privacy-full

Hozzáférés számlázási adatokhoz, számla összeghez

Panaszok és reklamációk

Vállalkozásunk mindenkor törekszik vásárlóit maradéktalanul kiszolgálni és megelégedésükhöz
hozzájárulni. Előfordulhat azonban, hogy ez nem teljes mértékben sikerül.
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy amennyiben panasszal kíván élni szolgáltatásunkkal vagy termékeinkkel
kapcsolatban +30/240-5279 telefonszámon vagy az admin@borosbea.hu email címen szívesen állunk az
Ön rendelkezésére.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően
nem rendelkezik – 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját
megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre
bemutatja.

Felhasználó panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK
irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i
524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai
Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe
az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a
fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel
rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben
közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban
fogyasztói jogvita merül fel.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai
Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való
regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: https://ec.europa.eu/odr

Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal
utasításait.

Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a
Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek.

A Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253
Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Felhasználó a webshoppal kapcsolatos vitája esetén a lakóhelye szerint illetékes békéltető
testülethez fordulhat. A békéltető eljárásában a Szolgáltató a vonatkozó jogszabály alapján köteles
részt venni és együttműködni. A testületek listáját megtalálhatják a www.bekeltetes.hu oldalon.

Amennyiben a Felhasználó panaszát vagy minőségi kifogását a Szolgáltató nem, vagy nem a
jogszabályoknak megfelelően kezelte, illetve egyéb, a fogyasztói jogot sértő hibát vétett, a fogyasztó
a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A lakóhely szerint illetékes járási hivatalok
listáját és elérhetőségeit a www.jarasinfo.gov.hu oldalon érhetik el. Egyes esetekben (így
webshopokat érintő bizonyos jogsértések esetén is) az eljárást a megyeszékhelyek járási hivatala
folytatja le.

Vegyes rendelkezések

Kijelentem, hogy az oldalon megjelent információkat Boros Bea E.V. birtokolja. Tilos, előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül a tőlem (nem csak internetes oldalamról)
származó információk tartalmának részben vagy egészben való tárolása, illetve a weboldal
bárminemű sokszorosítása.
A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop, weboldal, annak bármely részlete és az
azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és
értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
A Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk,
termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, kép, más információ, illetve adat) szerzői jogai –
eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Szolgáltatót illetik meg.
Különösen tilos a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldaláról letöltött tartalmat a
webshopban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni vagy másolni, illetőleg
más hasonló tevékenységet folytatni. A Szolgáltató szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e
szerződés megszegése esetén azonnali jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben.
A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár
bírósági úton is érvényesítjük.

Hozzájárulok weboldalam böngészéséhez, illetve kivonatok – kizárólag saját felhasználási célból
történő – készítéséhez. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz előzetes írásbeli hozzájárulás
szükséges!